.Pr - Pk 8:00 - 16:00

  

Internetveikala CHEMIGROUP noteikumi

Mēs vēlamies nodrošināt Jūsu un mūsu tiesību drošību, lūdzam uzmanīgi izlasīt  interneta veikala  www.chemigroup.lv preču  tirdzniecības  distances  noteikumus (turpinājumā – Noteikumi).

1.Kopējie noteikumi

1.1.Distances  preču  pārdošanas  apstākļi (turpmāk – Noteikumi) darbojas  starp  preces  pircēju (turpmāk – Pircējs) interneta veikalā  CHEMIGROUP (turpmāk – Pārdevējs) un  interneta veikala  īpašnieku SIA CHEMI GROUP HOLDING  (turpmāk – Īpašnieks) lai uzstādītu pirkuma un pārdošanas kārtību un noteikumus, kā  arī  jautājumu  risinājumus  saistītos  ar  abu  pušu  tiesiskajiem pienākumiem.

1.2.Pirkšanas kartību interneta veikalā CHEMIGROUP regulē Ministru Kabineta Noteikumi LR № 207 «Distances līguma noteikumi» ,  kā  arī "Likums  par  patērētāju  tiesību aizsardzību"

1.3.Pircējs, pasūtot  Preci  interneta veikalā  CHEMIGROUP, aizpildot pasūtijumu  caur  www.chemigroup.lv, pilnībā  akceptē pirkšanas un pārdošanas  Noteikumus. Pircējs  garantē, ka visi Noteikumu nosacījumi  viņam ir saprotami un viņš  pieņem tos  pilnā apjomā  bez  iebildumiem. Gadījumā ja Pircējs nepiekrīt  vismaz  vienam  Noteikumu  punktam, viņam nav  tiesību  izmantot www.chemigroup.lv

1.4.Pircēja pienākums ir iepazīties ar dotajiem Noteikumiem un apstiprināt savu izvēli ar atzīmi «Noteikumiem piekrītu» noformējot pasūtījumu.

1.5.Īpašnieks (SIA CHEMI GROUP HOLDING) atstāj sev vienpusējas tiesības Noteikumu un piedāvāto preču labojumu izmaiņām un papildinājumiem saskaņā ar tiesisko aktu prasībām. Izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā no brīža kad tie tiek publicēti www.chemigroup.lv lappusē. Sakarā ar to Pircējs apņemas regulāri sekot Noteikumu izmaiņām.

1.6.Internetveikalā CHEMIGROUP visām Precēm ir informatīvā rakstura apraksts un attēli kas maksimāli pietuvināti reālajam izskatam, bet attēls ne vienmēr sniedz informāciju pilnā apmēra un tā dēļ reālā Prece var atšķirties no tā.

1.7.Pircējs kurš ir reģistrējies internetveikalā CHEMIGROUP saņem individuālo identitāti ar piešķirto viņam loginu un paroli. Individuālā identitāte Pircējam dod iespēju izvairīties no trešo personu nesankcionētām rīcībām no pircēja vārda.

2.Reģistrācija

2.1.Noformēt Pasūtījumu interneta veikalā CHEMIGROUP var tikai reģistrējušies Pircēji.

2.2.Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas precizitāti un pareizību kuru reģistrējoties sniedz Pircējs.

2.3.Pircējs, kurš ir reģistrējies interneta veikalā CHEMIGROUP saņem individuālo identitāti ar loginu un paroli. Individuālā indentitāte ietver citu servisu iespējas.

2.4.Pircējs apņemas neizpaust savu loginu un paroli, kuri uzrādīti reģistrācijas formā. Ja Pircējam ir aizdomas ka viņa logins un parole nav konfidenciāla, vai tos izmanto trešās personas, Pircējam nekavējoties ir jāpaziņo par to Pārdevējam aizsūtot elektronisko vēstuli klijentu apkalpošanas dienestam. Vēstuli nepieciešams aizsūtīt no elektroniskās adreses uzrādītās reģistrācijas.

3.Pasūtījuma noformēšana

3.1.Noformējot pasūtījumu, Pircējs aizpilda Pasūtījuma elektronisko formu  uz Preci caur elektronisko Grozu, izvēloties apmaksas veidu un uzrādot precīzu adresi uz kuru tiks piegādāts pasūtījums, Pircējs nosūta noformētu Pasūtījumu Pārdevējam caur internetu.

3.2.Pirms tam kā apstiprināt Pasūtījumu, pirkuma pozīcijā «Pasūtījums», Pircējs iepazīstās ar Noteikumiem un to apstiprina, atzīmējot ailē «Es iepazinos un piekrītu interneta veikala CHEMIGROUP Noteikumiem un Preces atgriešanas tiesībām». Pircējam nav iespējas noformēt Pasūtijumu ja viņš nav iepazinies ar Noteikumiem un tiem nepiekrīt.

3.3.Gadījumā ja Pircējam rodas jautājumi par Preces īpašībām un raksturojumu pirms pasūtījuma noformēšanas, Pircējam jāgriežas pie pārdevēja ar atbilstošajiem jautājumiem caur elektronisko pastu. Ja pircējs nav griezies pie pārdevēja pēc paskaidrojumiem, tas tiek uzskatīts ka Pircējam nav šaubu par Preces īpašībām noformējot Pasūtījumu.

3.4.Pēc veiksmīgās Pasūtījuma noformēšanas, Pircējam tiek nosūtīta informācija par viņa Pasūtījuma statusu uz viņa elektroniskā pasta adresi. Pasūtījuma status uzrāda uz to kurā apstrādes posmā ir pircēja Pasūtījums.

3.5.Ja pēc Pasūtījuma formas saņemšanas, izrādās, ka Pārdevējam noliktavā  nav dotā Prece, vai nepietiekamajā daudzumā,pārdevējs informē Pircēju caur elektronisko pastu. Pircējam ir tiesības piekrist esošajam daudzumam, vai atteikties no neesošo Preču Pasūtījuma, par ko Pircējam jāpaziņo Pārdevējam caur elektronisko pastu.

3.6.Pircējam ir iespēja anulēt pasūtījumu, ja Prece vēl nav izsūtīta Pircējam. Pircējs nevar izmainīt savēja pasūtījuma datus, ieskaitot adresi un izvēlēto Preci. Šajā gadījumā Pircējam ir iespēja anulēt Pasūtījumu  atbilstoši 3.6.

punktam (ne vēlāk kā Pārdevējs ir jau nosūtījis Pasūtījumu Pircējam) un jaunu Pasūtījumu ar jaunajiem datiem. Ja Pircējs atsakās no pasūtījuma, nauda Pircējam tiek atgriezta. Ja Pircējs ir apmaksājis pasūtījumu ar pārskaitījumu caur banku, bet atsakās no pirkuma, viņam tiek atgriezti 90% no viņa apmaksātās summas.

4.Preces apmaksa

4.1.Preces cena interneta veikalā CHEMIGROUP un noformētā Pasūtījumā tiks uzrādīta ar PVN vienā no uzrādītajām valūtām: EUR

4.2.Noformējot Pasūtījumu, nepieciešams izvēlēties apmaksas veidu.

4.2. Ar bankas pārskaitījumu uz mūsu kontu.

4.3  Maksāt preces saņemšanas brīdī Rīgā, Mālu ielā 28

4.4.Pēc Pasūtījuma noformējuma uz Jūsu elektronisko adresi tiks atsūtīta vēstule-apstiprinājums ar pilnu informāciju par Pasūtījuma statusu u viņa apmaksu.

4.5.Pasūtījums stājās spēkā tikai pēc tā apmaksas ar jebkuru no pārskaitītajiem veidiem. Apmaksājot ar taisno bankas pārskaitījumu, gadījumā ja apmaksa nav saņemta uz Pārdevēja reķina 4 darba dienu laikā (ieskaitot laiku, kuru var aizņemt starptautiskais pārskaitījums) - Pasūtījums automātiski tiek anulēts.

5.Preces piegāde

5.1. Preces piegādei Pārdevējs izmanto LATVIJAS PASTS un VENIPAK kurjerpasts.

5.2.Prece  tiek piegādāta visos Latvijas reģionos.

5.3.Preces piegādes maksa tiek  aprēķināta atkarībā no konkrētās Preces vai visa Pasūtījuma svara, reģiona un piegādes veida kas  tiek uzrādīts Pasūtījuma noformējuma laikā.

5.4.Prece tiek piegādāta Pircējam vai personai (turpmāk-Saņēmējs), kas ir uzrādīts Pasūtījumā, kā dotā Pasūtījuma Saņēmējs.

5.5.Preces piegādes termiņi: Rīgā 1-2 dienas, Latvijā 1-3 dienas.

5.6.Pircējam ir jāpiekrīt,ka ārkārtējos gadījumos, Prece var kavēties dēļ neparedzamajiem un neatkarīgajiem no Pārdevēja apstākļiem. Tādā gadījuma Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties piegādes jautājumos.

5.7.Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības,saistītas ar Preces piegādes kavējumiem. Gadījumā ja Preces nav piegādātas vai piegāde kavējās Pārdevēja vainas dēļ, tādas kā:

5.7.1.Pārdevējs paziņo nepareizu adresi vai citu nepareizu informāciju saistītu ar Preces piegādi.

5.7.2.Pircējs nav mājās,saskaņotajā ar Kurjeru laikā.

5.7.3.Pēc citiem līdzīgajiem apstākļiem,ņemot vērā saprātīgos apstākļus,vērtējamos kā Pircēja vaina.

5.8.Preces piegādes laikā, Pircējam vai citai personai, pilnvarotai saņemt Preci (turpmāk – Saņēmējs), pienākas kopā ar Kurjeru pārbaudīt sūtījuma stāvokli. Saņēmēja paraksts pavadzīmē vai citā piegādes dokumentā, apliecina, ka Prece ir piegādāta atbilstošā stāvoklī. Manot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, mitrs vai ar citiem ārējiem bojājumiem), Saņēmēja pienākums atzīmēt to pavadzīmē vai citajā piegādes dokumentā. Ja Saņēmējs nav veicis šo darbību, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preces bojājumiem, ko varēja nodarīt iepakojuma bojājumi, kurus Saņēmējs neatzīmēja minētajā kārtībā.

5.9.Gadījumā, ja Pircējs nevar saņemt Preci norādītajā un saskaņotajā laikā, viņa pienākums ziņot par to Kurjera dienestam. Atkārtota piegāde iespējama ne vairāk kā divas reizes. Ja Pircējs atkārtoti nevar saņemt Preci, viņam ir tiesības saņemt to saskaņotajā ar Latvijas Pasts vai VeniPak punktā. Ja Pircējs nevar saņemt Preci trešo reizi, Prece tiek  atgriezta interneta veikalā CHEMIGROUP, nauda Pircējam netiek atgriezta.

6.Garantija un atbildība

6.1.Rakstura īpašības Precēm kuras pārdodas  interneta veikalā CHEMIGROUP  tiek uzrādītas aprakstījumā  katrai Precei.

6.2.Pārdevējs nav atbildīgs  par sagādāto kaitējumu Klientam, kas radās nepareizās Preces izmantošanas rezultātā.

6.3.Pārdevējs nav atbildīgs  par to, ka Preces kuras atrodas interneta veikalā CHEMIGROUP atšķiras pēc krāsas, formas un citiem parametriem no reālajām krāsām, formām un izmēriem dēļ Pircēja monitora īpašībām.

6.4.Preces apraksts   interneta veikalā CHEMIGROUP  ir tikai informatīvs un dotās informācijas izmantošana nav juridisks pienākums starp Pircēju  un dotā  internetveikala CHEMIGROUP  īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst Pircēja informatīvo prasību kritērijiem.

6.5.Pārdevējs  nav atbildīgs par ārējo saitu saturu un funkcionalitāti.

6.6.Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus attiecībās ar Pircēju trešajām personām.

7.Preces atgriešana

7.1.Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces 14 dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumā, ja Precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, oriģinālais iepakojums un etiķete. Tiesības spēkā ja Pircējs uzrāda dokumentu kas apliecina Pirkumu (čeks,pavadzīme un kvīts).

7.2.Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam pieņemt Preci atpakaļ vai pieprasīt kompensāciju, gadījuma ja Prece tiek atgriezta bez oriģinālā iepakojuma, vai iepakojumam ir nopietni bojājumi, manāmas nenozīmīgas lietošanas sekas, piemēram skrāpējumi un līdzīgie defekti.

7.3.Pircējam ir tiesības 14 dienu laika no piegādes brīža apmainīt Preci pret analoģisku, ja dotā Prece klientu neapmierina ar noteikumu ka ir saglabāts ārējais izskats Precei, patēriņa īpašības un tās oriģinālais iepakojums. Par analoģiskas Preces piegādi jāapmaksā  papildus.

7.4.Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas apmainīt Pircējam atgriezto Preci pret analoģisko, jo tās nav būtībā, Pircējam ir tiesības atteikties no iepriekšējās vienošanās un pieprasīt atgriezt maksu par Preci.

7.5.Naudas līdzekļi tiek atmaksāti Pircējam tādā pašā ceļā kuru Pircējs izmantoja apmaksājot Pasūtījumu, vai nu pēc rakstiska iesnieguma no Pircēja, naudas līdzekļi var būt pārskaitīti uz Pircēja atstātajiem rekvizītiem, ar nosacījumu ka Pārdevējam ir tāda iespēja.

7.6.Gadījumā, kad naudas līdzekļu atgriešana Pircējam notiek vienlaicīgi ar Preces atgriešanu, Pārdevējs atgriež norādīto summu tādā paša ceļā, kā bija saņemta Preces apmaksa.

7.7.Pircējs ir atbildīgs par kvalitātes saglabāšanu un Preces drošību, posma kad tiek atteikšanās realizācijas tiesības.

7.8.Ar Preces izmantošanas sākumu, Pircējs apliecina, ka Prece atbilst pasūtījumam un atgriezt viņš to ne vēlās.

Pretenzijas par Preces defektiem izskatāmi atbilstībā ar Ministru Kabineta noteikumiem  LR  Nr. 631.

8.Kofidencialitāte un Personīgas informācijas aizsardzība

8.1.Pircēja informācijas sniegšana:

8.1.1.Reģistrejoties internetveikalā  CHEMIGROUP Pircējs sniedz sekojošo infrmāciju: uzvārds, vārds, elektroniskā pasta adrese, pasta adrese, telefona numurs, paroles variants interneta veikala  CHEMIGROUP piejai.

8.2.Pārdevēja saņemtās informācijas izmantojums kuru sniedza Pircējs.

8.2.1.Pārdevējs izmanto saņemto no Pircēja informāciju:

● Pircēja  reģistrācijai  interneta veikalā CHEMIGROUP

● savu pienākumu pildīšanai pret Pircēju

● analīzei un vērtējumam interneta veikala  CHEMIGROUP  darbībai

● Pircēju informējot par kolekciju papildinājumu un rīkotām akcijām

8.2.2.Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Pircējam informatīvo vai reklāmas ziņojumus ar Pircēja uz to piekrišanu. Ja Pircējs atsakās saņemt šāda rakstura ziņojumus, viņš to var paziņot caur elektronisko pastu.

8.3.Informācijas izplatīšana ko Pārdevējs saņēma no Pircēja:

8.3.1.Pārdevējs apņemas neizplatīt saņemto no Pircēja informāciju. Informācija  kuru  Pārdevējs ziņo aģentiem un trešajām personām kas sadarbojās ar Pārdevēju, Pircēja interesēs, nav uzskatāms kā līguma pārkāpums.

8.3.2.Netiek uzskatīts par līguma Noteikumu pārkāpumu, saistītu ar informācijas izplatīšanu, kas atbilst pamatotajām un piemērotajām Latvijas Republikas Likuma prasībām.

9.Domstarpību risinājums

9.1.Pircējs apliecina, ka visi Noteikumi viņam ir saprotami un viņš tos pieņem pilnā apjomā. Domstarpības kuras rodas interneta veikala  CHEMIGROUP  noteikumos risinās abpusējā kārtībā. Ja strīda jautājums nav atrisināts, katra  no pusēm ir tiesīga aizstāvēt savējās  intereses Latvijas Republikas likumdošanas nostādītajā kārtībā.

9.2.Ja tiesa neatzīst vienu no minēto Noteikumu punktiem, tas nenozīmē ka visi pārējie doto Noteikumu punkti nav darbīgi.

10.Noslēdzošie noteikumi

10.1.Līguma slēgšanas datums tiek uzskatīts pirmā pasūtījuma datums ko veic Pircējs.

10.2.Pēc dotā līguma puses atzīst dokumentu juridisko spēku, ko saņem caur elektronisko pastu.

10.3.Puses izskatīs visas iespējas atrisināt domstarpības, kuras var rasties Līguma pienākumu izpildījumā.

10.4.Visos citos gadījumos, kas nav paredzēti dotajā līgumā, Puses vadās pēc esošās Latvijas Republikas likumdošanas.

Populāri produkti:

1. Izvēlieties preci
2. Ielieciet To Grozā
3.Ievadiet Informāciju
4. Izvēlieties Piegādi
5. Izvēlieties Apmaksu
6. Piekrītiet Noteikumiem
7. Apstipriniet Pirkumu
Savs pētniecības centrs
Ekoloģiski tīrs sastāvs
15 gadu pieredze