Patenti un apbalvojumi

Produktu pārbaude un reģistrācija

Firmas „LITAVA" ražotās produkcijas kvalitāte tika novērtēta  sekojošās valsts iestādēs:

  • Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs (klīnisko mikrobioloģisko pētījumu laboratorija);
  • Sabiedriskās veselības valsts aģentūra (HIGIĒNAS NOVĒRTĒJUMI);
  • Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra (bakterioloģiskā laboratorija);
  • LU A.Kirhšteina mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts (pretmikrobu un pretvīrusu aktivitātes testēšanas laboratorija);
  • Rīgas Stradiņa universitāte (profesionālo slimību un higiēnas laboratorija).

Oficiālie secinājumi

Visi produkti, kuriem piemīt antibakteriālā iedarbība (kuri satur biocīdus), ir reģistrēti Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas centrā ar BIOCĪDA INVENTARIZĀCIJAS NUMURU piešķiršanu. 

Ekoloģija

Mūsu produkti nav kaitīgi apkārtējai videi tāpēc, ka to sastāvā iekļauto virsmu aktīvo vielu bioloģiskās sadalīšanās līmenis ir 80% un vairāk, kas pilnīgi atbilst Eiropas savienības noteikumu prasībām (Regulas (EK) Nr.648/2004, Nr. 907/2006 un Nr. 1336/2008).

Firmā ir atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku  (Nr. PI10IB0104).