.Pr - Pk 8:00 - 16:00

  


Sale
Attēls nav uzstādīts

Adasept gel 150ml

Pieejamība:veikalā 100000 vienības
Produkta kods:15044
4,57 €

 Cena ar PVN

4,42 €
Roku dezinfekcijas līdzeklis uz spirta bāzes

Profesionālai un sadzīves lietošanai

Produkta pieejamie tilpumi: 150ml, 500ml

Apraksts

Dezinficējošo Adasept gēlu izmanto higiēniskai roku dezinfekcijai sadzīvē pirms ēst gatavošanas, pirms veic medicīniskās procedūras (injekcijas, pārsiešanas un nelielu brūču apstrādāšanai u.c.),
Ātri un efektīvi iznīcina lielāko daļu slimību izraisošās baktērijas, samazinot risku inficēties, kā arī, ņemot vērā tā sastāvu,  sniedz svaiguma sajūtu. Nevajag nomazgāt ar ūdeni!

Sastāvdaļas: dezinfekcijas vielas, Cocamide DEA, izopropanols (560 g/l), karbomērs, smaržviela, palīgvielas. Aktīvās vielas:Bifenil-2-ols(2g/l), Alkil(C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (2g/l).

  • Tilpums: 150ml
  • Uzglabāšanas laiks (men): 24
  • Darba koncentrācija: gatavs lietošanai

Uzmanību: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Nepieļaut nokļūšanu acīs.  SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet palīdzību mediķiem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ atklāta uguns. Nesmēķēt. Atbrīvoties no satura - atšķaidīt ar ūdeni (1:20) un notecināt kanalizācijā, no tvertnes - saskāņā ar vietējiem noteikumiem . Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet ABC pulveri, CO₂, spirtu izturīgas putas AR-AFFF.

Uzglabāšana: glabāt labi vēdināmās telpās temperatūrā  5-25° C; tvērtni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no sasilšanas.

Biocīda inventarizācijas Nr. LV29062017/5097

Atpakaļ uz: Rokām

Populāri produkti:

Saziņas forma:
Lūdzu, aizpildiet nepieciešamo lauku.
Lūdzu, aizpildiet nepieciešamo lauku.
Lūdzu, aizpildiet nepieciešamo lauku.

Piegāde ar Venipak kurjeru

1. Izvēlieties preci
2. Ielieciet To Grozā
3.Ievadiet Informāciju
4. Izvēlieties Piegādi
5. Izvēlieties Apmaksu
6. Piekrītiet Noteikumiem
7. Apstipriniet Pirkumu
Savs pētniecības centrs
Ekoloģiski tīrs sastāvs
15 gadu pieredze