.Pr - Pk 8:00 - 16:00

Internetveikala CHEMIGROUP noteikumi

Mēs vēlamies sagādāt Jūsu un mūsējo tiesību drošību, tā dēļ lūdzam uzmanīgi izlasīt  internetveikala  www.chemigroup.lv preču  tīrdzniecības  distances  noteikumus (turpinājumā – Noteikumi).

1.Kopējie noteikumi

1.1.Distances  preču  pārdošanas  apstākļi (turpmāk – Noteikumi) darbojas  starp  preces  pircēju (turpmāk – Pircējs) internetveikalā  CHEMIGROUP (turpmāk – Pārdevējs) un  internetveikala  īpašnieku SIA CHEMI GROUP HOLDING  (turpmāk – Īpašnieks) lai uzstādītu pirkuma un pārdošanas kārtību un noteikumus, kā  arī  jautājumu  risinājumus  saistītos  ar  abu  pušu  tiesiskajiem pienākumiem.

1.2.Pirkšanas kartību internetveikalā CHEMIGROUP regulē Ministru Kabineta Noteikumi LR № 207 «Distances līguma noteikumi» ,  http://www.likumi.lv/doc.php?id=62580 ,  kā  arī Likums  par  patērētāju  tiesību aizsardzību

http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309.

1.3.Pircējs, pasūtot  Preci  internetveikalā  CHEMIGROUP, aizpildot Pasūtijumu  caur  www.chemigroup.lv, pilnībā  akceptē pirkšanas un pardošanas  Noteikumus. Pircējs  garantē, ka visi Noteikumu nosacījumi  viņam ir saprotami un viņš  pieņem tos  pilnā apjomā  bez  iebildumiem. Gadījumā ja Pircējs nepiekrit  vismaz  vienam  Noteikumu  punktam, viņam nav  tiesību  izmantot www.chemigroup.lv

1.4.Pircēja pienākums ir iepazīties ar dotajiem Noteikumiem un apstiprināt savu izvēli ar atzīmi «Noteikumiem piekrītu» noformējot pasūtījumu.

1.5.Ipašnieks (SIA CHEMI GROUP HOLDING) atstaj sevis vienpusējās tiesības Noteikumu un piedāvāto preču preiskuranta labojumiem izmaiņām un papildinājumiem saskaņā ar tiesisko aktu prasībām. Izmaiņas un papildinājumi stājās spēkā no brīža kad tie tiek publicēti www.chemigroup.lv lappusē. Sakarā ar to Pircējs apņemās regulāri sekot Noteikumu izmaiņām.

1.6.Internetveikalā CHEMIGROUP visām Precēm ir informatīvā rakstura apraksts un attēli kas maksimali pietuvināti reālajam izskatam, bet attēls ne vienmēr sniedz informāciju pilnā apmēra un tā dēļ reālā Prece var atšķirties no tā.

1.7.Pircējs kurš ir reģistrējies internetveikalā CHEMIGROUP saņem individuālo identitāti ar piešķirto viņam loginu un paroli. Individuālā identitāte Pircējam dod iespēju izvairīties no trešo personu nesankcionētām rīcībām no Pircēja vārda.

2.Reģistrācija

2.1.Noformēt Pasūtījumu internetveikalā CHEMIGROUP var tikai reģistrējušies Pircēji.

2.2.Pārdevejs nav atbildīgs par informācijas precizitāti un pareizību kuru reģistrejoties sniedz Pircējs.

2.3.Pircējs, kurš ir reģistrējies internetveikalā CHEMIGROUP saņem individuālo identitāti ar loginu un paroli. Individuālā indentitāte atver citu servisu iespējas.

2.4.Pircējs apņemās neizpaust savu loginu un paroli, kuri uzrādīti reģistrācijas formā. Ja Pircējam ir aizdomas ka viņa logins un parole nav konfidenciāla, vai tos izmanto trešās personas, Pircējam nekavējoties ir jāpaziņo par to Pārdevējam aizsūtot elektronisko vēstuli klijentu apkalpošanas dienestam. Vēstuli nepieciešams aizsūtīt no elektroniskās adreses uzrādītās reģistrācijas.

3.Pasūtījuma noformēšana

3.1.Noformējot pasūtījumu, Pircējs aizpilda Pasūtījuma elektronisko formu  uz Preci caur elektronisko Grozu, izvēloties apmaksas veidu un uzrādot precīzu adresi uz kuru tiks piegādāts pasūtījums, Pircējs nosūta noformētu Pasūtījumu Pārdevejam caur internetu.

3.2.Pirms tam kā apstiprināt Pasūtījumu, pirkuma pozīcijā «Pasūtījums», Pircējs iepazīstās ar Noteikumiem un to apstiprina, atzīmējot ailē «Es iepazinos un piekrītu internetveikala CHEMIGROUP Noteikumiem un Preces atgriezšanas tiesībām». Pircējam nav iespējas noformēt Pasūtijumu ja viņš nav iepazinies ar Noteikumiem un tiem nepiekrīt.

3.3.Gadījumā ja Pircējam rodās jautājumi par Preces īpašībām un raksturojumu pirms pasūtījuma noformēšanas, Pircējam jagriežās pie pārdevēja ar atbilstošajiem jautājumiem caur elektronisko pastu. Ja pircējs nav grīezies pie pārdevēja pēc paskaidrojumiem, tas tiek uzskattīts ka Pircējam nav šaubu par Preces īpašībām noformējot Pasūtījumu.

3.4.Pēc veiksmīgās Pasūtījuma noformēšanas, Pircējam tiek nosūtīta informācija par viņa Pasūtījuma statusu uz viņa elektroniskā pasta adresi. Pasūtījuma status uzrāda uz to kurā apstrādes posmā ir pircēja Pasūtījums.

3.5.Ja pēc Pasūtījuma formas saņemšanas, izrādās, ka Pārdevējam noliktavā  nav dotā Prece, vai nepietiekamajā daudzumā,pārdevējs informe Pircēju caur elektrinisko pastu. Pircējam ir tiesības piekrist esošajam daudzumam, vai atteikties no neesošo Preču Pasūtījuma, par ko Pircējam jāpaziņo Pārdevējam caur elektronisko pastu.

3.6.Pircējam ir iespēja anulēt pasūtījumu, ja Prece vēl nav izsūtīta Pircējam. Pircējs nevar īzmainīt savēja pasūtījuma datus, ieskaitot adresi un izvēlēto Preci. Šajā gadījumā Pircējam ir iespēja anulēt Pasūtījumu  atbilstoši 3.6.

punktam (ne velāk kā Pārdevējs ir jau nosūtījis Pasūtījumu Pircējam) un jaunu Pasūtījumu ar jaunajiem datiem. Ja Pircējs atsakās no pasūtījuma, nauda Pircējam tiek atgriezta. Ja Pircējs ir apmaksājis pasūtījumu ar pāskaitījumu caur banku, bet atsakās no pirkuma, viņam tiek atgriezti 90% no viņa apmaksātās summas.

4.Preces apmaksa

4.1.Preces cena internetveikalā CHEMIGROUP un noformētā Pasūtījumā tiks uzrādīta ar PVN vienā no uzrādītajām valūtām: EUR

4.2.Noformējot Pasūtījumu, nepieciešams izvēlēties apmaksas veidu.

4.2.1.Taisno bankas parskaitījumu uz mūsu reķinu.

4.2.2.Bankas kredītkaršu apmaksa: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Atbildību par datu drošību tādā gadījumu nes atbilstoša banka, jo visas naudas operācijas tiek veiktas atbilstošās bankas internetbankingā.

4.3.Apmaksājot ar bankas kredītkarti: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro nauda Pircēja kartē tiek rezervēta un tiek noņemta kad Prece ir izsūtīta.

4.4.Pēc Pasūtījuma noformējuma uz Jūsu elektronisko adresi tiks atsūtīta vēstule-apstiprinājums ar pilnu informāciju par Pasūtījuma statusu u viņa apmaksu.

4.5.Pasūtījums stājās spēkā tikai pēc tā apmaksas ar jebkuru no pārskaitītajiem veidiem. Apmaksājot ar taisno bankas pārskaitījumu, gadījumā ja apmaksa nav saņemta uz Pārdevēja reķina 4 darba dienu laikā (ieskaitot laiku, kuru var aizņemt starptautiskais pārskaitījums) - Pasūtījums automātiski tiek anulēts.

5.Preces piegāde

5.1. Preces piegādei Pārdevējs izmanto LATVIJAS PASTS un VENIPAK kurjērpastu.

5.2.Prece  tiek piegādāta visos Latvijas reģionos.

5.3.Preces piegādes maksa tiek automātiski apreķināta atkarībā no konkrētās Preces vai visa Pasūtījuma svara, reģiona un piegādes veida kas  tiek uzrādīts Pāsūtījuma noformējuma laikā.

5.4.Prece tiek piegādata Pīrcējam vai personai (turpmāk-Saņēmējs), kas ir uzrādīts Pasūtījumā, kā dotā Pasūtījuma Saņēmejs.

5.5.Preces piegādes termiņi: Rīgā 1-2 dienas, Latvijā 1-3 dienas.

5.6.Pircējam ir jāpiekrīt,ka ārkatējos gadījumos, Prece var kavēties dēļ neparedzamajiem un neatkarīgajiem no Pārdevēja apstākļiem. Tādā gadījuma Pārdevējs apņemās nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties piegādes jautājumos.

5.7.Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības,saistītas ar Preces piegādes kavējumiem. Gadījumā ja Preces nav piegādātas vai piegade kavejās Pārdeveja vainas dēļ,tadas kā:

5.7.1.Pārdevējs paziņo nepareizu adresi vai citu nepareizu informāciju saistītu ar Preces piegādi.

5.7.2.Pircējs nav mājās,saskaņotajā ar Kurjeru laikā.

5.7.3.Pēc citiem līdzīgajiem apstākļiem,ņemot vērā saprātīgos apstākļus,vērtējamos kā Pircēja vaina.

5.8.Preces piegādes laikā, Pircējam vai citai personai, pilnvarotai saņemt Preci (turpmāk – Saņemējs), pienākās kopā ar Kurjeru pārbaudīt sūtījuma stāvokli. Saņemēja paraksts pavadzīmē vai citā piegādes dokumentā, apliecina, ka Prece ir piegādata atbilstošā stāvoklī. Manot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, mitrs vai ar citiem ārējiem bojājumiem), Saņēmēja pienākums atzīmēt to pavadzīmē vai citajā piegādes dokumentā. Ja Saņēmējs nav veicis šo darbību, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preces bojājumiem, ko varēja nodaīt iepakojuma bojājumi, kurus Saņēmējs neatzīmēja minētajā kārtībā.

5.9.Gadījumā, ja Pircējs nevar saņemt Preci norādītajā un saskaņotajā laikā, viņa pienākums ziņot par to Kurjerdienestam. Atkārtota piegāde iespējama ne vairāk kā divas reizes. Ja Pircējs atkārtoti nevar saņemt Preci, viņam ir tiesības saņemt to saskaņotajā ar Latvijas Pasts vai VeniPak punktā. Ja Pircējs nevar saņemt Preci trešo reizi, Prece tiek  atgriezta inretveikalā CHEMIGROUP, nauda Pircējam netiek atgriezta.

6.Garantīja un atbildība

6.1.Raksturīpašības Precēm kuras pardodās  internetveikalā CHEMIGROUP  tiek uzrādītas aprakstījumā  katrai Precei.

6.2.Pārdevējs nav atbildīgs  par sagādato kaitējumu Klientam, kas radās nepareizās Preces izmantošanas rezultātā.

6.3.Pārdevējs nav atbildīgs  par to, ka Preces kuras atrodās internetveikalā CHEMIGROUP atšķirās pēc krāsas, formas un citiem parametriem no realajām krāsām, formām un izmēriem dēļ Pircēja monitora īpašībām.

6.4.Preces apraksts   internetveikalā CHEMIGROUP  ir tikai informatīvs un dotās informācijas izmantošana nav juridisks pienākums starp Pircēju  un dotā   internetveikala CHEMIGROUP  īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst Pircēja informatīvo prasību kritērijem.

6.5.Pārdevējs  nav atbildīgs par ārējo saitu saturu un funkcionalitāti.

6.6.Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus attiecībās ar Pircēju trešajām personām.

7.Preces atgriezšana

7.1.Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces 14 dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Preces atgriezšana ir iespējama tikai gadījumā, ja Precei ir saglabāts ārējais izskats, patērīņa īpašības, orģinālais iepakojums un etiķete.Tiesibas spēkā ja Picējs uzrāda dokumentu kas apliecina Pirkumu (čeks,pavadzīme un kvīts).

7.2.Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam pieņemt Preci atpakaļ vai pieprasīt kompensāciju, gadījuma ja Prece tiek atgriezta bez orģinālā iepakojuma, vai iepakojumam ir nopietni bojājumi, manāmas nenozīmīgas lietošanas sekas, piemēram saskrapejumi un līdzīgie defekti.

7.3.Pircējam ir tiesības 14 dienu laika no piegādes brīža apmainīt Preci pret analoģišku, ja dotā Prece Klijentu neapmierina ar noteikumu ka ir saglabāts ārējais izskats Precei, patēriņa īpašības un tās orģinālais iepakojums. Par analoģiskas Preces piegādi jāapmaksā  papildus.

7.4.Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas apmainīt Pircējam atgriezto Preci pret analoģisko, jo tās nav būtībā, Pircējam ir tiesības atteikties no iepriekšējās vienošanās un pieprasīt atgriezt maksu par Preci.

7.5.Naudas līdzekļi atgriežās Pircējam tādā pašā ceļā kuru  Pircējs izmantoja apmaksājot Pasūtījumu, vai nu pēc rakstiska iesnieguma no Pircēja, naudas līdzekļi var būt parskaitīti uz Pircēja atstātajiem rekvizītiem, ar nosacījumu ka Pārdevējam ir tāda iespēja.

7.6.Gadījumā, kad naudas līdzekļu atgriezšana Pircējam notiek vienlaicīgi ar Preces atgriezšanu, Pārdevējs atgriež norādīto summu tādā paša ceļā, kā bija saņemta Preces apmaksa.

7.7.Pircējs ir atbildīgs par kvalitātes saglabāšanu un Preces drošību, posma kad tiek atteikšanās realizācijas tiesības.

7.8.Ar Preces izmantosanas sākumu, Pircējs apliecina, ka Prece atbilst pasutījumam un atgriezt viņš to ne vēlās.

Pretenzijas par Preces defektiem izskatāmi atbilstībā ar Ministru Kabineta noteikumiem  LR  Nr. 631. (http://www.likumi.lv/doc.php?id=141276)

8.Kofidencialitāte un Personīgas informācijas aizsardzība

8.1.Pircēja informācijas sniegšana:

8.1.1.Reģistrejoties internetveikalā  CHEMIGROUP Pircējs sniedz sekojošo infrmāciju: uzvārds, vārds, elektroniskā pasta adrese, pasta adrese, telefona nummurs, paroles variants internetveikala  CHEMIGROUP piejai.

8.2.Pārdevēja saņemtās informācijas izmantojums kuru sniedza Pircējs.

8.2.1.Pārdevējs izmanto saņemto no Pircēja informāciju:

● Pircēja  reģistrācijai  internetveikalā CHEMIGROUP

● savu pienākumu pildīšanai pret Pircēju

● analīzej un vērtējumam internetveikala  CHEMIGROUP  darbībai

● Pircēju informējot par kolekciju papildinājumu un rīkotām akcijām

8.2.2.Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Pircējam informatīvo vai reklāmas ziņojumus ar Pircēja uz to piekrišanu. Ja Pircējs atsakas sanemt šāda rakstura ziņojumus, viņš to var paziņot caur elektronisko pastu.

8.3.Informācijas izplatīšana ko Pārdevējs saņēma no Pircēja:

8.3.1.Pārdevējs apņemas neizplatīt saņemto no Pircēja informāciju. Informācija  kuru  Pārdevējs ziņo aģentiem un trešajām personām kas sadarbojās ar Pārdevēju, Pircēja interesēs, nav uzkatāms kā līguma pārkāpums.

8.3.2.Netiēk uzskatīts par līguma Noteikumu pārkāpumu, saistītu ar informācījas izplatīšanu, kas atbilst pamatotajām un piemērotajām Latvijas Republikas Likuma prasībām.

9.Domstarpību risinājums

9.1.Pircējs apliecina, ka visi Noteikumi viņam ir saprotami un viņš tos pieņem pilnā apjomā. Domstarpības kuras rodās interveikala  CHEMIGROUP  noteikumos risinās abpussējā kārtībā. Ja strīda jautājums nav atrisināts, katra  no pusēm ir tiesīga aizstāvēt savējās  intereses Latvijas Republikas likumdošanas nostādītajā kārtībā.

9.2.Ja tiesa neatzīst vienu no minēto Noteikumu punktiem, tas nenozīme ka visi pārējie doto Noteikumu punkti nav darbīgi.

10.Noslēdzošie noteikumi

10.1.Līguma slēgšanas datums tiek uzskatīts pirmā Pasūtījuma datums ko veic Pircējs.

10.2.Pēc dotā līguma puses atdzīst dokumentu juridisko spēku, ko saņem caur elektronisko pastu veinlīdzigi izpildītajiem rakstiskajā formā.

10.3.Puses izskatīs visas iespējas atrisināt domstarpības, kuras var rasties Līguma pienākumu izpildījumā.

10.4.Visos citos gadījumos, kas nav paredzēti dotajā līgumā, Puses vadās pēc esošās Latvijas Republikas likumdošanas.

Savs pētniecības centrs
Ekoloģiski tīrs sastāvs
15 gadu pieredze